Hledat
Pokročilé hledání
Nabídky Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Související stránky

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí studentům, pedagogům a vědeckým pracovníkům možnost získat stipendium na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku.

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz a dále příspěvek na ubytování, stravování a cestu ve výši max. 600 €, tedy náklady které vznikají účastí studenta nebo vědce z veřejné vysoké školy v ČR na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku.

Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni A2.

Termín pro podávání žádostí: 20. 4. 2018

Více informací na http://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-a-odborne-kurzy-v-bavorsku

 

 

BTHA dále nabízí podporu mobility pro studenty, pedagogy a vědce do Bavorska.

Žádatelem musí být vědec či pedagog některé z bavorských veřejných vysokých škol. V případě přiznání podpory budou finanční prostředky převedeny na ekonomické oddělení žádající bavorské vysoké školy.

Podávání žádostí: průběžně (až do vyčerpání finančních prostředků)

Maximální částka: 1.000 €

Více informací na adrese http://www.btha.cz/cs/granty/prispevky-na-mobilitu

 

 

Rovněž jsou podporovány projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem.

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2018.

Žádat je možné o podporu ve výši od 1.000 do 10.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu.

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích.

Termíny pro podávání žádostí: 15. 3., 15. 6. a 15. 9. 2018

Více informací na http://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty