24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
Kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů

Související stránky

Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá v lednu 2018 další ročník volitelného kurzu pro doktorandy Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů.

Kurz je určen pro začínající doktorandy, kteří se chtějí seznámit s komplexní pedagogicko-psychologickou a didaktickou přípravou vysokoškolského učitele s důrazem na specifika výuky ekonomických předmětů. Kurz bude koncipován ve třech modulech:

  • Vysokoškolská pedagogika a didaktika,
  • Komplexní individuální práce vysokoškolského učitele a
  • Microteaching

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní teoreticko-praktickou, pedagogickou a psychologickou přípravu na vysokoškolskou výuku, poukázat na možnosti tvořivé aplikace moderních strategií výuky ekonomických předmětů a položit základy pedagogicko-didaktické kompetence vysokoškolského učitele v širším kontextu. Účastníci se seznámí s trendy pedagogické přípravy začínajících vysokoškolských učitelů v zahraničí. V průběhu kurzu všichni účastníci aktivně vystoupí s ukázkou simulované vyučovací jednotky (přednáškou, seminářem, cvičením apod.), která bude pořízena formou videozáznamu, na jehož základě které bude proveden rozbor a evaluace výstupů účastníků.

Podrobnější informace o obsahové náplni kurzu naleznete na

http://kdep.vse.cz/kurz-pedagogicka-priprava-zacinajicich-ucitelu-a-doktorandu-vse/.

Kurz bude probíhat v těchto termínech: 26.1., 2.2., 9.2., 2.3., na který je možné se přihlásit u svých studijních referentek pro doktorské studium.

Potenciální zájemci o kurz se mohou přihlásit prostřednictvím výše uvedených webových stránek nebo přímo u vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů, Ing. Aleny Králové, Ph.D., na e-mailové adrese kralova@vse.cz.