Katalog podpor 2018

Zde je k dispozici Katalog podpor - 2018

Schválená podpora pro tvůrčí volno v roce 2018

Přílohy ke Katalogu podpor:

I. Akademičtí pracovníci:

 1. Podpora poskytnutí tvůrčího volna

č. 1/ 1 a) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – habilitační řízení

č. 1/ 1 b) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – profesorské řízení

č. 1/ 1 c) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – výjezd do zahraničí

č. 1/ 2 – Struktura závěrečné zprávy – tvůrčí volno

2. Podpora získávání hostujících profesorů

č. 2/ 1 – Žádost o poskytnutí podpory - zahraniční hostující profesor

č. 2/ 2 - Struktura závěrečné zprávy – zahraniční hostující profesor

 II. Studenti doktorského studia

č. 3 - Žádost o finanční příspěvek na studium / účast v projektu v zahraničí

č. 4 - Žádost o finanční podporu na účast letní-zimní škole

č. 5  -Žádost o finanční podporu na krátkodobý seminář v zahraničí

č. 6 - Žádost o finanční příspěvek na prestižní zahraniční konferenci s přijatým příspěvkem

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague