Katalog podpor 2017

Katalog podpor 2017 naleznete zde

Schválená podpora pro tvůrčí volno v roce 2017

Schválená podpora pro zahraniční hostující profesory v roce 2017

Přílohy ke Katalogu podpor:

I. Akademičtí pracovníci:

 1. Podpora poskytnutí tvůrčího volna

č. 1/ 1 a) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – habilitační řízení

č. 1/ 1 b) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – profesorské řízení

č. 1/ 1 c) – Žádost o poskytnutí tvůrčího volna – výjezd do zahraničí

č. 1/ 2 – Struktura závěrečné zprávy – tvůrčí volno

2. Podpora získávání hostujících profesorů

č. 2/ 1 – Žádost o poskytnutí podpory - zahraniční hostující profesor

č. 2/ 2 - Struktura závěrečné zprávy – zahraniční hostující profesor

 II. Studenti doktorského studia

č. 3 – Žádost o finanční příspěvek na krátkodobý zahraniční pobyt (konference)

č. 4 – Žádost o finanční příspěvek na pobyt na mezinárodní letní škole

č. 5 – Žádost o finanční příspěvek na krátkodobý seminář v zahraničí


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague