Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v r. 2022

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 08.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry Finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 04.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry Finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 28.11.2018 účetnictví a finanční řízení doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D docent KFOP FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 18.02.2020 aplikovaná informatika doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. docent Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 27.05.2021 23.11.2021 07.06.2022
národohospodářská 24.02.2021 hospodářská politika doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. docent Katedry regionálních studií NF VŠE, docent Katedry regionálního managementu a práva EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 20.10.2021 23.11.2021 07.06.2022
financí a účetnictví 16.03.2022 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. docent Katedry manažerského účetnictví FFÚ VŠE