Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v r. 2021

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 08.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFU VŠE
financí a účetnictví 04.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 06.03.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 22.10.2014 04.11.2014
financí a účetnictví 28.11.2018 účetnictví a finanční řízení doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D docent KFOP FFU VŠE
mezinárodních vztahů 12.06.2019 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. docentka Katedry evropské integrace při Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava 04.11.2020 02.02.2021 08.05.2021
informatiky a statistiky 2.10.2019 statistika doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. docent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE 25.03.2021 18.05.2021
informatiky a statistiky 18.02.2020 aplikovaná informatika doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. docent Katedry počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
národohospodářská 24.02.2021 hospodářská politika doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. docent Katedry regionálních studií NF VŠE v Praze, docent Katedry regionálního managementu a práva EF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích