Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v r. 2019

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 08.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFU VŠE
financí a účetnictví 04.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 06.03.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 22.10.2014 4.11.2014
financí a účetnictví 27.09.2017 finance doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. docent KBP FFÚ VŠE 14.11.2018 5.3.2019
podnikohospodářská 11.01.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 6.6.2018 20.11.2018 20.6.2019
národohospodářská 18.01.2018 hospodářská politika doc. Ing. Karel Zeman, CSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE 20. 2. 2019 14.5.2019
managementu 11.10.2018 management doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 14.5.2019
podnikohospodářská 14.10.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. docent katedry podnikání, vedoucí katedry, FPH VŠE 6.2.2019 5.3.2019
podnikohospodářská 17.10.2018 ekonomie doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. docent katedry ekonomie NF VŠE 6.2.2019 14.5.2019
financí a účetnictví 28.11.2018 účetnictví a finanční řízení doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D docent KFOP FFU VŠE
mezinárodních vztahů 12.6.2019 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. docentka Katedry evropské integrace při Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava
informatiky a statistiky

 

12.6.2019 aplikovaná informatika doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. docentka Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
informatiky a statistiky 2.10.2019 statistika doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. docent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze