Profesoři jmenovaní na VŠE v r. 2021

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodních vztahů 12.06.2019 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. docentka Katedry evropské integrace při Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava 04.11.2020 02.02.2021 08.05.2021
informatiky a statistiky 02.10.2019 statistika doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. docent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE 25.03.2021 18.05.2021 15.12.2021
mezinárodních vztahů 06.03.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 22.10.2014 04.11.2014  15.12.2021