Profesoři jmenovaní na VŠE v r. 2020

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky

 

12.06.2019

 

aplikovaná informatika

 

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

 

docentka katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE

 

5.3.2020

 

23.6.2020

 

15.12.2020