Profesoři jmenovaní na VŠE v r. 2019

 

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 27.09.2017 finance doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. docent KBP FFÚ VŠE 14.11.2018 5.3.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 11.01.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 6.6.2018 20.11.2018 20.6.2019
národohospodářská 18.01.2018 hospodářská politika doc. Ing. Karel Zeman, CSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE 20. 2. 2019 14.5.2019 28.11.2019
managementu 11.10.2018 management doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. docentka katedry managementu, vedoucí katedry, FIM UHK 10. 4. 2019 14.5.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 14.10.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. docent katedry podnikání, vedoucí katedry, FPH VŠE 6.2.2019 5.3.2019 28.11.2019
podnikohospodářská 17.10.2018 ekonomie doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. docent katedry ekonomie NF VŠE 6.2.2019 14.5.2019 28.11.2019