Profesoři jmenovaní na VŠE v r. 2018

Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
09.02.2016 podniková ekonomika a management doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 14.6.2017 6.3.2018 5.12.2018
30.03.2016 aplikovaná informatika doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE 4.5.2017 21.11.2017 14.06.2018
30.09.2016 politologie doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. docent katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 29.3.2017 21.11.2017  14.06.2018
20.12.2016 ekonometrie a operační výzkum doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. docent katedry ekonometrie FIS VŠE 5.4.2018 22.5.2018 5.12.2018
06.03.2017 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. docent KSE FMV; docent a prorektor pro VaV na ŠKODA AUTO Vysoká škola 15.11.2017  6.3.2018 5.12.2018
11.10.2017 podniková ekonomika a management doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. docent katedry strategie FPH VŠE 28.2.2018  22.5.2018 5.12.2018