Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2023

<

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 18.05.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Janeček, Ph.D.
odborný asistent Katedry cestovního ruchu FMV VŠE 09.11.2022 01.01.2023
podnikohospodářská
20.05.2022 management a manažerská ekonomie Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
samostatný vědecký pracovník Katedry managementu FPH VŠE 16.11.2022 01.01.2023
informatiky a statistiky 09.09.2022 aplikovaná informatika Ing. Martin Potančok, Ph.D.
odborný asistent Katedry informačních technologií FIS VŠE
mezinárodních vztahů 11.10.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě
mezinárodních vztahů 11.10.2022 mezinárodní politické vztahy Alexei Anisin, Ph.D.
děkan School of International Relations and Diplomacy, Anglo-American University
mezinárodních vztahů 20.01.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodního podnikání FMV VŠE
podnikohospodářská 16.02.2023 management a manažerská ekonomie Marko Orel, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikání FPH VŠE