Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2023

<

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent Katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 18.05.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Janeček, Ph.D.
odborný asistent Katedry cestovního ruchu FMV VŠE 09.11.2022 01.01.2023
podnikohospodářská
20.05.2022 management a manažerská ekonomie Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.
samostatný vědecký pracovník Katedry managementu FPH VŠE 16.11.2022 01.01.2023
informatiky a statistiky 09.09.2022 aplikovaná informatika Ing. Martin Potančok, Ph.D.
odborný asistent Katedry informačních technologií FIS VŠE 13.04.2023 řízení zastaveno
mezinárodních vztahů 11.10.2022 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. odborný asistent na Technické univerzitě v Liberci a Vysoké škole polytechnické v Jihlavě řízení zastaveno na žádost uchazeče 31.05.2023
mezinárodních vztahů 11.10.2022 mezinárodní politické vztahy Alexei Anisin, Ph.D.
děkan School of International Relations and Diplomacy, Anglo-American University řízení zastaveno na žádost uchazeče 19.03.2023
mezinárodních vztahů 20.01.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodního podnikání FMV VŠE
podnikohospodářská 16.02.2023 management a manažerská ekonomie Marko Orel, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikání FPH VŠE 21.06.2023 01.08.2023
mezinárodních vztahů 14.03.2023 mezinárodní politické vztahy Ing. Jana Peterková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry mezinárodních studií a diplomacie FMV VŠE
managementu 17.04.2023 management Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
odborný asistent Katedry managementu FM VŠE
managementu 17.04.2023 management Ing. Martin Januška, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikové ekonomiky a managementu Ekonomické fakulty Západočeské univerzity  v Plzni
mezinárodních vztahů 04.05.2023 mezinárodní ekonomické vztahy Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D.
odborný asistent Katedry mezinárodních ekonomických vztahů FMV VŠE
podnikohospodářská 17.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Petr Makovský, Ph.D. odborný asistent MÚVS, ČVUT v Praze
informatiky a statistiky 22.05.2023 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D. odborný asistent Katedry informatiky a matematiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě
podnikohospodářská 24.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Jakub Horák, Ph.D.
odborný asistent, zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
podnikohospodářská 24.05.2023 management a manažerská ekonomie Ing. Tomáš Krulický, Ph.D.
odborný asistent, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
financí a účetnictví
29.05.2023 finance Ing. Hana Zídková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry veřejných financí FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 05.06.2023 mezinárodní ekonomické vztahy PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT
národohospodářská 18.07.2023 ekonomie Ing. Petr Špecián, Ph.D. odborný asistent Katedry filozofie NF VŠE a odborný asistent Katedry psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK