Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2021

<

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 7.6.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze 25.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů

 

13.6.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 03.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů 28.8.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Ingrid Majerová, Dr. odborná asistentka na Katedře ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě řízení zastaveno na žádost uchazečky 25.03.2021
informatiky a statistiky 27.8.2019 statistika Ing. Tomáš Löster, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze řízení zastaveno na žádost uchazeče 12.04.2021
mezinárodních vztahů 30.9.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Marcel Kordoš, PhD. odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálnej ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne řízení zastaveno na žádost uchazeče 25.03.2021
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní 24.02.2021 01.04.2021
financí a účetnictví 27.9.2019 finance Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra měnové teorie a politiky; Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 24.02.2021 01.04.2021
informatiky a statistiky 11.10.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Simona Hašková, Ph.D. odborná asistentka na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích řízení zastaveno na žádost uchazečky 19.05.2021
mezinárodních vztahů 31.1.2020 mezinárodní politické vztahy Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 03.03.2021 01.05.2021
managementu 13.2.2020 management PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA řízení zastaveno na žádost uchazeče 16.04.2021
mezinárodních vztahů 27.2.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu a odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci 26.05.2021 01.07.2021
mezinárodních vztahů 21.4.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Tereza Němečková, Ph.D. odborná asistentka na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. řízení zastaveno na žádost uchazečky 16.02.2021
podnikohospodářská 28.5.2020 podniková ekonomika a management Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
podnikohospodářská 28.5.2020 podniková ekonomika a management Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
informatiky a statistiky 9.6.2020 aplikovaná informatika Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. odborný asistent Katedry systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE
financí a účetnictví 25.5.2020 finance RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví VŠE ; UiS Business School, University of Stavanger, Norsko; Faculty of Economics Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polsko 23.06.2021 01.08.2021
národohospodářská 31.8.2020 hospodářská politika Ing. Jan Mertl, Ph.D. odborný asistent Katedry financí VŠFS 16.06.2021 01.07.2021
národohospodářská 10.9.2020 ekonomie PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE v Praze a vědecká asistentka Národohospodářského ústavu AV ČR 16.06.2021 řízení zastaveno 16.06.2021
podnikohospodářská 6.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedra strategie, FPH VŠE řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
podnikohospodářská 6.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Pavel Částka, Ph.D. Professor, UC Business School, University of Canterbury, Nový Zéland řízení zastaveno z důvodu vypršení akreditace
informatiky a statistiky 2.11.2020 statistika Ing. Petr Mazouch, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE
financí a účetnictví 08.12.2020 finance Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. ČNB, Sekce finanční stability, Odbor makroobezřetnostní politiky; FFÚ VŠE, Katedra měnové teorie a politiky; Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod
národohospodářská 12.02.2021 ekonomie Ing. Robin Maialeh, Ph.D. prorektor – Unicorn Vysoká škola s.r.o. a odborný asistent Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT
managementu 01.02.2021 management Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. odborná asistentka Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
managementu 07.04.2021 management Ing. Martin Januška, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 05.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE