Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2020

<

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 24.06.2020 01.08.2020
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 18.9.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ 05.03.2020 01.04.2020
mezinárodních vztahů 9.5.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. odborný asistent na Katedře rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 04.11.2020 01.12.2020  

 

informatiky a statistiky 7.6.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
mezinárodních vztahů

 

13.6.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
mezinárodních vztahů 11.7.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Přemysl Průša, Ph.D. odborný asistent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mazinárodních vztahů, VŠE v Praze 04.03.2020 01.05.2020  

 

mezinárodních vztahů 28.8.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Ingrid Majerová, Dr. odborná asistentka na Katedře ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
informatiky a statistiky 27.8.2019 statistika Ing. Tomáš Löster, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
podnikohospodářská 25.9.2019 podniková ekonomika a management Ing. Petr Kolář, Ph.D. odborný asistent Ph.D. (Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze) 26.02.2020 01.04.2020
podnikohospodářská 26.8.2019 podniková ekonomika a management Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Česká akademie zemědělských věd (ředitelka), odborná asistentka Ph.D. (Katedra lidských zdrojů, Vysoká škola ekonomie a managementu; Katedra řízení, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze) 26.02.2020 řízení zastaveno

26.02.2020

mezinárodních vztahů 30.9.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Marcel Kordoš, PhD. odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálnej ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra veřejných financí 24.06.2020 01.08.2020
financí a účetnictví 27.9.2019 finance Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D. et Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra měnové teorie a politiky; Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
informatiky a statistiky 11.10.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Simona Hašková, Ph.D. odborná asistentka na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
podnikohospodářská 11.11.2019 podniková ekonomika a management Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. odborný asistent Ph.D., Katedra podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020
mezinárodních vztahů 9.10.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Vincenzo Merella, MSc., Ph.D. vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 04.03.2020 01.05.2020
mezinárodních vztahů 31.1.2020 mezinárodní politické vztahy Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
managementu 13.2.2020 management PhDr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA
mezinárodních vztahů 7.2.2020 obchodní právo JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA odborný asistent na Katedře soukromého práva, CEVRO Institut, z.ú. řízení zastaveno na vlastní žádost 22.10.2020
podnikohospodářská 10.2.2020 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. odborný asistent Ph.D, Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020
mezinárodních vztahů 27.2.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu a odborný asistent na katedře ekonomie, Technické univerzity v Liberci
mezinárodních vztahů 21.4.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Tereza Němečková, Ph.D. odborná asistentka na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.
podnikohospodářská 28.5.2020 podniková ekonomika a management Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE
podnikohospodářská 28.5.2020 podniková ekonomika a management Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE
informatiky a statistiky 9.6.2020 aplikovaná informatika Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. odborný asistent Katedry systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE
financí a účetnictví 25.5.2020 finance RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví VŠE ; UiS Business School, University of Stavanger, Norsko; Faculty of Economics Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polsko
národohospodářská 31.8.2020 hospodářská politika Ing. Jan Mertl, Ph.D. odborný asistent Katedry financí VŠFS
národohospodářská 10.9.2020 ekonomie PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE v Praze a vědecká asistentka Národohospodářského ústavu AV ČR
podnikohospodářská 6.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedra strategie, FPH VŠE
podnikohospodářská 6.10.2020 podniková ekonomika a management Ing. Pavel Částka, Ph.D. Professor, UC Business School, University of Canterbury, Nový Zéland
informatiky a statistiky 2.11.2020 statistika Ing. Petr Mazouch, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE