Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2020

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 18.9.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ
mezinárodních vztahů 9.5.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. odborný asistent na Katedře rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci  

 

informatiky a statistiky 7.6.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
mezinárodních vztahů

 

13.6.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
mezinárodních vztahů 11.7.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Přemysl Průša, Ph.D. odborný asistent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mazinárodních vztahů, VŠE v Praze  

 

mezinárodních vztahů 28.8.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Ingrid Majerová, Dr. odborná asistentka na Katedře ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
informatiky a statistiky 27.8.2019 statistika Ing. Tomáš Löster, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
podnikohospodářská 25.9.2019 podniková ekonomika a management Ing. Petr Kolář, Ph.D. odborný asistent Ph.D. (Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze)
podnikohospodářská 26.8.2019 podniková ekonomika a management Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Česká akademie zemědělských věd (ředitelka), odborná asistentka Ph.D. (Katedra lidských zdrojů, Vysoká škola ekonomie a managementu; Katedra řízení, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze)
mezinárodních vztahů 30.9.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Marcel Kordoš, PhD. odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálnej ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra veřejných financí
financí a účetnictví 27.9.2019 finance Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D. et Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra měnové teorie a politiky; Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
informatiky a statistiky 11.10.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Simona Hašková, Ph.D. odborná asistentka na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
podnikohospodářská 11.11.2019 podniková ekonomika a management Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. odborný asistent Ph.D., Katedra podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
mezinárodních vztahů 9.10.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Vincenzo Merella, MSc, Ph.D. vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE