Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2018

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 26.04.2016 ekonometrie a operační výzkum Ing. Jan Zouhar, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS 23.11.2017 1.3.2018
mezinárodních vztahů 24.10.2016 mezinárodní politické vztahy Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. NF VŠE, Rektorát VŠE, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 7.3.2018 1.4.2018
informatiky a statistiky 11.11.2016 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. odborný asistent Katedry kvantitatívnych metód a informačných sytémov EF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10.05.2018 01.06.2018
podnikohospodářská 09.05.2017 podniková ekonomika a management Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. odborná asistentka, katedra managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, prorektorka pro studium
mezinárodních vztahů 07.06.2017 obchodní právo Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D odborný asistent OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, prorektor pro studijní a sociální záležitosti
mezinárodních vztahů 05.09.2017 obchodní právo JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, advokát v Clifford Chance LLP v Praze 30.05.2018 01.07.2018
národohospodářská 26.09.2017 ekonomie Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. odborná asistentka katedry ekonomie NF VŠE, odborná asistentka KNH PF UK v Praze 14.2.2018 1.3.2018
managementu 05.10.2017 managemet Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka KAE FF UP v Olomouci zastaveno 22.3.2018 na vlastní žádost
podnikohospodářská 03.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. odborný asistent katedry strategie FPH VŠE 28.2.18 1.4.2018
podnikohospodářská 10.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. Petr Houdek, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE, odborný asistent KEM FSE UJEP 28.2.18 1.4.2018
mezinárodních vztahů 17.10.2017 politologie Dr.phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. odborný asistent KPF FF UJEP
mezinárodních vztahů 01.11.2017 obchodní právo JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. odborná asistentka KPEP FMV VŠE 30.05.2018 01.07.2018
mezinárodních vztahů 01.11.2017 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. odborná asistentka KPO FMV VŠE 7.3.2018 1.4.2018
podnikohospodářská 12.02.2018 podniková ekonomika a management Ing. Oto Potluka, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE
mezinárodních vztahů 19.02.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. odborná asistentka KSE FMV VŠE
managementu 11.04.2018 management Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE
managementu 11.07.2018 management Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka KAE FF UP v Olomouci
informatiky a statistiky 6.9.2018 aplikovaná informatika Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE
informatiky a statistiky 13.9.2018 aplikovaná informatika Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE
informatiky a statistiky 18.9.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitele sekce makroekonomických statistik ČSÚ
managementu 17.10.2018 managementu Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE