Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2019

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
podnikohospodářská 09.05.2017 podniková ekonomika a management Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. odborná asistentka, katedra managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, prorektorka pro studium 7.11.2018 1.1.2019
mezinárodních vztahů 07.06.2017 obchodní právo Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D odborný asistent OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, prorektor pro studijní a sociální záležitosti 14.11.2018 1.1.2019
mezinárodních vztahů 17.10.2017 politologie Dr.phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. odborný asistent KPF FF UJEP 14.11.2018 1.1.2019
podnikohospodářská 12.02.2018 podniková ekonomika a management Ing. Oto Potluka, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE 7.11.2018 1.1.2019
mezinárodních vztahů 19.02.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. odborná asistentka KSE FMV VŠE 14.11.2018 1.1.2019
managementu 11.07.2018 management Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka KAE FF UP v Olomouci 15.5.2019 – řízení zastaveno řízení zastaveno
informatiky a statistiky 6.9.2018 aplikovaná informatika Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 4.4.2019 1.5.2019
informatiky a statistiky 13.9.2018 aplikovaná informatika Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 14.2.2019 1.3.2019
informatiky a statistiky 18.9.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ
managementu 17.10.2018 managementu Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15.5.2019 1.7.2019
mezinárodních vztahů 5.11.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Vít Hinčica, Ph.D. odborný asistent KMO FMV VŠE 20.10.2019 – řízení zastaveno na vlastní žádost řízení zastaveno na vlastní žádost
financí a účetnictví 26.9.2018 finance Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. odborná asistentka KMTP FFU VŠE 15.5.2019 1.7.2019
národohospodářská 14.11.2018 hospodářská politika Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. odborná asistentka Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 15.5.2019 1.6.2019
národohospodářská 17.1.2019 ekonomie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. odborný asistent KEMV Fakulty ekonomických studií VŠFS 15.5.2019 1.6.2019
informatiky a statistiky 28.1.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

 

mezinárodních vztahů 9.5.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. odborný asistent na Katedře rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci  

 

informatiky a statistiky 7.6.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
mezinárodních vztahů

 

13.6.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
národohospodářská

 

15.7.2019 ekonomie Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE v Praze a odborná asistentka Institutu ekonomických studií FSV UK
mezinárodních vztahů 11.7.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Přemysl Průša, Ph.D. odborný asistent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mazinárodních vztahů, VŠE v Praze  

 

mezinárodních vztahů 28.8.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Ingrid Majerová, Dr. odborná asistentka na Katedře ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
informatiky a statistiky 27.8.2019 statistika Ing. Tomáš Löster, Ph.D. odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
podnikohospodářská 25.9.2019 podniková ekonomika a management Ing. Petr Kolář, Ph.D. odborný asistent Ph.D. (Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze)
podnikohospodářská 26.8.2019 podniková ekonomika a management Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Česká akademie zemědělských věd (ředitelka), odborná asistentka Ph.D. (Katedra lidských zdrojů, Vysoká škola ekonomie a managementu; Katedra řízení, PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze)
národohospodářská 17.9.2019 ekomonie PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomie NF VŠE v Praze
mezinárodních vztahů 30.9.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Marcel Kordoš, PhD. odborný asistent na Katedre verejnej správy a regionálnej ekonomiky, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne