Docenti jmenovaní na VŠE v r. 2022

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
informatiky a statistiky 02.11.2020 statistika Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomické statistiky Fakulty informatiky a statistiky VŠE 02.12.2021 01.01.2022
financí a účetnictví 08.12.2020 finance Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. ČNB, Sekce finanční stability, Odbor makroobezřetnostní politiky; FFÚ VŠE, Katedra měnové teorie a politiky; Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod 24.11.2021 01.01.2022
managementu 01.02.2021 management Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. odborná asistentka Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně 06.04.2022 01.05.2022
financí a účetnictví 31.05.2021 účetnictví a finanční řízení Ing. Pavel Svačina, Ph.D. odborný asistent Katedry financí a oceňování podniku FFÚ VŠE 16.03.2022 01.04.2022
mezinárodních vztahů 12.10.2021 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Tereza Němečková, Ph.D. odborná asistentka Katedry mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. 23.03.2022 01.05.2022
mezinárodních vztahů 21.02.2022 obchodní právo JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.
odborný asistent Katedry podnikového a evropského práva FMV VŠE 08.06.2022 01.07.2022
podnikohospodářská
21.02.2022 management a manažerská ekonomie Ing. David Říha, Ph.D., MBA
odborný asistent Katedry marketingu FPH VŠE 15.06.2022 01.08.2022
národohospodářská 27.04.2022 ekonomie Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE 19.10.2022 01.11.2022