Docenti jmenovaní na VŠE v r. 2021

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
informatiky a statistiky 07.06.2019 statistika Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. odborná asistentka Katedry matematiky  Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze 25.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů

 

13.06.2019 obchodní právo JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LL.M odborná asistentka na Katedrách obchodního a občanského práva, Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni 03.03.2021 01.05.2021
financí a účetnictví 26.09.2019 finance Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní 24.02.2021 01.04.2021
financí a účetnictví 27.09.2019 finance Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra měnové teorie a politiky; Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze 24.02.2021 01.04.2021
mezinárodních vztahů 31.01.2020 mezinárodní politické vztahy Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 03.03.2021 01.05.2021
mezinárodních vztahů 27.02.2020 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu a odborný asistent na katedře ekonomie Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci 26.05.2021 01.07.2021
financí a účetnictví 25.05.2020 finance RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví VŠE ; UiS Business School, University of Stavanger, Norsko; Faculty of Economics Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Torun, Polsko 23.06.2021 01.08.2021
informatiky a statistiky 09.06.2020 aplikovaná informatika Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. odborný asistent Katedry systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky VŠE 14.10.2021 01.12.2021
národohospodářská 31.08.2020 hospodářská politika Ing. Jan Mertl, Ph.D. odborný asistent Katedry financí VŠFS 16.06.2021 01.07.2021
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. odborná asistentka Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 04.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE 16.06.2021 01.09.2021
podnikohospodářská 05.05.2021 management a manažerská ekonomie Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. odborný asistent Katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE 20.10.2021 01.12.2021