Docenti jmenovaní na VŠE v r. 2020

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 24.06.2020 01.08.2020
informatiky a statistiky 18.9.2018 statistika Ing. Václav Rybáček, Ph.D. ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ 05.03.2020 01.04.2020
mezinárodních vztahů 9.5.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. odborný asistent na Katedře rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 04.11.2020 01.12.2020
mezinárodních vztahů 11.7.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Přemysl Průša, Ph.D. odborný asistent na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací, Fakulta mazinárodních vztahů, VŠE v Praze 04.03.2020 01.05.2020
podnikohospodářská 25.9.2019 podniková ekonomika a management Ing. Petr Kolář, Ph.D. odborný asistent Ph.D. (Katedra logistiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze) 26.02.2020 01.04.2020
financí a účetnictví 26.9.2019 finance Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra veřejných financí 24.06.2020 01.08.2020
podnikohospodářská 11.11.2019 podniková ekonomika a management Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. odborný asistent Ph.D., Katedra podnikání, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020
mezinárodních vztahů 9.10.2019 mezinárodní ekonomické vztahy Vincenzo Merella, MSc., Ph.D. vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE 04.03.2020 01.05.2020
podnikohospodářská 10.2.2020 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. odborný asistent Ph.D, Katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze 22.06.2020 01.08.2020