Docenti jmenovaní na VŠE v r. 2019

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
podnikohospodářská 09.05.2017 podniková ekonomika a management Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. odborná asistentka, katedra managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, prorektorka pro studium 07.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 07.06.2017 obchodní právo Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D odborný asistent OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, prorektor pro studijní a sociální záležitosti 14.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 17.10.2017 politologie Dr.phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. odborný asistent KPF FF UJEP 14.11.2018 01.01.2019
podnikohospodářská 12.02.2018 podniková ekonomika a management Ing. Oto Potluka, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE 07.11.2018 01.01.2019
mezinárodních vztahů 19.02.2018 mezinárodní ekonomické vztahy Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. odborná asistentka KSE FMV VŠE 14.11.2018 01.01.2019
informatiky a statistiky 06.09.2018 aplikovaná informatika Ing.Ondřej Zamazal, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 04.04.2019 01.05.2019
informatiky a statistiky 13.09.2018 aplikovaná informatika Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. odborný asistent KIZI FIS VŠE 14.02.2019 01.03.2019
managementu 17.10.2018 management Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 15.05.2019 01.07.2019
financí a účetnictví 26.09.2018 finance Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. odborná asistentka KMTP FFU VŠE 15.05.2019 01.07.2019
národohospodářská 14.11.2018 hospodářská politika Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. odborná asistentka Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 15.05.2019 01.06.2019
národohospodářská 17.01.2019 ekonomie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. odborný asistent KEMV Fakulty ekonomických studií VŠFS 15.05.2019 01.06.2019
informatiky a statistiky 28.01.2019 ekonometrie a operační výzkum Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky VŠE 07.11.2019 01.12.2019
národohospodářská 15.07.2019 ekonomie Dottore Magistrale Paola Bertoli, M.A., Ph.D. odborná asistentka Katedry ekonomie NF VŠE a odborná asistentka Institutu ekonomických studií FSV UK 20.11.2019 01.12.2019
národohospodářská 17.09.2019 ekonomie PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. odborný asistent Katedry ekonomie NF VŠE v Praze 20.11.2019 01.12.2019