Docenti jmenovaní na VŠE v r. 2018

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
mezinárodních vztahů 01.11.2017 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. odborná asistentka KPO FMV VŠE  7.3.2018  01.04.2018
mezinárodních vztahů 24.10.2016 mezinárodní politické vztahy Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. NF VŠE, Rektorát VŠE, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  7.3.2018 01.04.2018
mezinárodních vztahů 05.09.2017 obchodní právo JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, advokát v Clifford Chance LLP v Praze 30.05.2018 01.07.2018
mezinárodních vztahů 01.11.2017 obchodní právo JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. odborná asistentka KPEP FMV VŠE 30.05.2018 01.07.2018
podnikohospodářská 03.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. odborný asistent katedry strategie FPH VŠE 28.02.2018  01.04.2018
podnikohospodářská 10.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. Petr Houdek, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE, odborný asistent KEM FSE UJEP 28.02.2018  01.04.2018
informatiky a statistiky 26.04.2016 ekonometrie a operační výzkum Ing. Jan Zouhar, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS  23.11.2017 01.03.2018
informatiky a statistiky 11.11.2016 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. odborný asistent Katedry kvantitatívnych metód a informačných sytémov EF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10.05.2018 01.06.2018
národohospodářská 26.09.2017 ekonomie Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. odborná asistentka katedry ekonomie NF VŠE, odborná asistentka KNH PF UK v Praze  14.2.2018  01.03.2018
managementu 11.04.2018 management Ing. Peter Pažitný, PhD., MSc. odborný asistent katedry managementu FM VŠE 31.10.2018 01.12.2018