24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem v roce 2018

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 08.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFU VŠE
financí a účetnictví 04.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
mezinárodních vztahů 06.03.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 22.10.2014 04.11.2014
informatiky a statistiky 05.01.2015 statistika doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE
podnikohospodářská 09.02.2016 podniková ekonomika a management doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 14.06.2017  6.3.2018
informatiky a statistiky 30.03.2016 aplikovaná informatika doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE 04.05.2017 21.11.2017  14.6.2018
mezinárodních vztahů 30.09.2016 politologie doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. docent katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE 29.03.2017 21.11.2017  14.6.2018
informatiky a statistiky 20.12.2016 ekonometrie a operační výzkum doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. docent katedry ekonometrie FIS VŠE  5.4.2018  22.5.2018
mezinárodních vztahů 06.03.2017 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. docent KSE FMV; docent a prorektor pro VaV na ŠKODA AUTO Vysoká škola  15.11.2017  6.3.2018
financí a účetnictví 27.09.2017 finance doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. docent KBP FFÚ VŠE
podnikohospodářská 11.10.2017 podniková ekonomika a management doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. docent atedry strategie FPH VŠE  28.2.2018  22.5.2018
mezinárodních vztahů 24.10.2017 mezinárodní ekonomické vztahy doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. docent katedry cestovního ruchu FMV VŠE  zastaveno na vlastní žádost 30.4.2018
podnikohospodářská 11.1.2018 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE
národohospodářská 18.1.2018 hospodářská politika doc. Ing. Karel Zeman, CSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE