24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v roce 2015

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 8.12.2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFU
mezinárodních vztahů 28.8.2013 politologie doc. Ing. Petr Šauer, CSc. docent katedry politologie, vedoucí Institutu udržitelného podnikání FMV  18.3.2015  26.5.2015  1.11.2015
financí a účetnictví 4.12.2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 4.12.2013 finance doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. docent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE  4.11.2015
mezinárodních vztahů 6.3.2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV 22.10.2014 4.11.2014
národohospodářská 17.9.2014 ekonomie doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF  18.2.2015  zastaveno na vlastní žádost dne 12.10.2015
financí a účetnictví 5.11.2014 finance doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. docent katedry veřejných financí FFÚ  15.4.2015  26.5.2015  1.11.2015
informatiky a statistiky 5.1.2015 statistika doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS
podnikohospodářská 19.1.2015 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. docent katedry strategie FPH  10.6.2015  10.11.2015
podnikohospodářská 28.1.2015 ekonomie doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. docent katedry mikroekonomie FPH  10.6.2015  10.11.2015
mezinárodních vztahů 5.2.2015 mezinárodní politické vztahy doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV
mezinárodních vztahů 18.2.2015 mezinárodní obchod doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. docent katedry cestovního ruchu FMV  17.6.2015  zastaveno 10.11.2015
mezinárodních vztahů 28.5.2015 mezinárodní politické vztahy doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha
financí a účetnictví 4.11.2015 finance doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. prorektorka pro koncepci, rozvoj a IT, Mendelova Univerzita v Brně
národohospodářská 10.11.2015 ekonomie doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. docentka katedry národního hospodářství PF UK v Praze