24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem na VŠE v roce 2014

Fak. Zaháj. Obor Uchazec Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FFÚ 8. 12. 2010 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ
FMV 2. 4. 2013 mezinárodní obchod doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, Vysoká škola finanční a správní 16. 4. 2014 20. 5. 2014  19.9.2014
FMV 28. 8. 2013 politologie doc. Ing. Petr Šauer, CSc. docent katedry politologie, vedoucí Institutu udržitelného podnikání FMV
FFÚ 4. 12. 2013 účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
FFÚ 4. 12. 2013 finance doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. docent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE
FMV 6. 3. 2014 mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV 22.10.2014  4.11.2014
NF 13. 5. 2014 hospodářská politika doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF  zastaveno na vlastní žádost 1.11.2014
NF 17. 9. 2014 ekonomie doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF
FIS 5. 1. 2015 statistika doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS