24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Docenti jmenovaní na VŠE v roce 2014

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 22.5.2012 účetnictví a finanční řízení Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA děkan Fakulty ekonomických studií, Vysoká škola finanční a správní 4.12.2013 1.1.2014
financí a účetnictví 18.10.2012 finance RNDr. Petr Budinský, CSc. prorektor pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. 4.12.2013 1.1.2014
mezinárodních vztahů 17.4.2013 mezinárodní politické vztahy Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. odborná asistentka SMS JM FMV 27.11.2013 1.1.2014
mezinárodních vztahů 26.4.2013 mezinárodní obchod Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. odborná asistentka katedry mezinárodního obchodu EF Technická univerzita Liberec 27.11.2013 1.1.2014
podnikohospodářská 30.9.2013 podniková ekonomika a management Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. odborný asistent katedry psychologie a sociologie řízení FPH 5.3.2014 1.4.2014
mezinárodních vztahů 22.11.2013 mezinárodní obchod Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. odborná asistentka katedry mezinárodního obchodu FMV VŠE, vědecká pracovnice 16.4.2014 1.5.2014
managementu 7.1.2014 management Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM JH 30.4.2014 1.6.2014
podnikohospodářská 18.2.2014 podniková ekonomika a management Ing. Lenka Švecová, Ph.D. odborná asistentka, zastupující vedoucí katedry managementu FPH 9.6.2014 1.7.2014
financí a účetnictví 28.2.2014 finance PhDr. Petr Teplý, Ph.D. odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 5.11.2014 1.12.2014
mezinárodních vztahů 25.3.2014 mezinárodní obchod Ing. Pavel Hnát, Ph.D. odborný asistent KSE FMV VŠE, proděkan 22.10.2014 1.11.2014
informatiky a statistiky 7.4.2014 statistika RNDr. Ivana Malá, CSc. odborná asistentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 16.10.2014 1.11.2014
národohospodářská 12.5.2014 ekonomie Drs. PhDr. Mgr. Silvester van Koten, M.A., Ph.D. odborný asistent katedry institucionální ekonomie NF VŠE, výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR 22.10.2014 1.11.2014
managementu 5.8.2014 management Ing. Vladislav Bína, Ph.D. odborný asistent katedry exaktních metod FM JH 19.11.2014 1.12.2014