24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Archiv řízení ke jmenování profesorem

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2016

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
financí a účetnictví 04.12.2013 finance doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. docent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE 04.11.2015 26.04.2016 02.12.2016
podnikohospodářská 19.01.2015 podniková ekonomika a management doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. docent katedry strategie FPH VŠE 10.06.2015 10.11.2015 17.05.2016
podnikohospodářská 28.01.2015 ekonomie doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. docent katedry mikroekonomie FPH VŠE 10.06.2015 10.11.2015 17.05.2016
mezinárodních vztahů 05.02.2015 mezinárodní politické vztahy doc. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. docent Střediska mezinárodních studií JM FMV VŠE 30.03.2016 26.04.2016 02.12.2016

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2015

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodních vztahů 28.8.2013 politologie doc. Ing. Petr Šauer, CSc. docent katedry politologie, vedoucí Institutu udržitelného podnikání FMV  18.3.2015  26.5.2015  1.11.2015
financí a účetnictví 5.11.2014 finance doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. docent katedry veřejných financí FFÚ  15.4.2015  26.5.2015  1.11.2015

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2014

Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
mezinárodní obchod doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prorektor pro výzkum a vývoj, Vysoká škola finanční a správní 16.4.2014 20.5.2014 19.9.2014

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2013

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty VR VŠE Jmenování     s platností od
informatiky a statistiky 14.5.2012 informatika doc. RNDr. Jiří Ivanek, CSc. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS 1.11.2012 20.11.2012 11.6.2013

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2012

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
NF 22. 12. 2009 ekonomie doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. docentka katedry institucionální ekonomie NF 16. 2. 2011 17. 5. 2011 1. 2. 2012

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2011

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FFÚ 4. 12. 2002 finance doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. docentka katedry měnové teorie a politiky FFU 23. 6. 2010 23. 11. 2010 24. 6. 2011
FIS 29. 4. 2010 informatika doc. RNDr. Jan Rauch, CSc. docent katedry informačního a znalostního inženýrství FIS 11. 11. 2010 23. 11. 2010 24. 6. 2011

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2009

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FFÚ 29. 3. 2006 finance doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. docent katedry společenských věd FM JH 22. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FFÚ 23. 5. 2007 finance doc. Ing. Alena Vančurová, CSc. docentka katedry veřejných financí FFÚ, vedoucí katedry 22. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FPH 8. 2. 2008 podniková ekonomika a management doc. Ing. Petr Pernica, CSc. docent katedry logistiky FPH VŠE, vedoucí katedry 8. 10. 2008 4. 11. 2008 2. 3. 2009
FFÚ 22. 10. 2008 finance doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. docent katedry měnové teorie a politiky FFÚ 5. 5. 2009 26. 5. 2009 18. 9. 2009

 

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2008

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen.
platí od
FIS 21.4.
2005
ekonometrie a operační výzkum doc. RNDr. Václava Pánková, CSc. docentka katedry ekonometrie FIS VŠE 15.11.
2007
26.2.
2008
20.5.
2008
FFÚ 4.5.
2005
účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Petr Marek, CSc. docent katedry financí a oceňování podniku FFÚ 23.5.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FIS 10.11.
2005
informatika doc. Ing. Václav Řepa, CSc. docent katedry informačních technologií FIS VŠE 21.6.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FMV 8.3.
2006
obchodní právo doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. docent katedry podnikového a evropského práva FMV 16.5.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
NF 2.5.
2007
hospodářská politika doc. RNDr. René Wokoun, CSc. docent katedry regionálních studií NHF 13.2.
2008
26.2.
2008
20.5.
2008
NF 11.6.
2007
ekonomie doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D. docent katedry hospodářské a sociální politiky NF 10.10.
2007
6.11.
2007
20.5.
2008
FMV 21.3.
2007
mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. docent Ústavu Blízkého Východu a Afriky FF UK v Praze 24.10.
2007
27.5.
2008
1.11.
2008
FMV 21.3.
2007
mezinárodní politické vztahy doc. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. doc. SMS JM FMV VŠE 24.10.
2007
27.5.
2008
1.11.
2008
FIS 22.3.
2007
statistika doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. docentka katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS 20.3.
2008
27.5.
2008
1.11.
2008

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2007

Fak. Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o prac. poměru VR fak. VR
VŠE
Jmen. platí od
FMV 14.12.
2005
politologie doc. PhDr. Jan Rataj, CSc. docent katedry politologie FMV 14.6.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FIS 31.3.
2005
informatika doc. Ing. Petr Doucek, CSc. docent katedry systémové analýzy FIS VŠE 18.5.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FIS 21.4.
2005
statistika doc. Ing. Josef Arlt, CSc. docent katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE 18.5.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
NHF 15.5.
2003
hospo-
dářská politika
doc. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. docent Vysoké školy báňské Ostrava 14.6.
2006
7.11.
2006
16.4.
2007
FFÚ 4.5.
2005
finance doc. Ing. Vratislav Izák, CSc. docent katedry veřejných financí FFÚ 28.2.
2007
29.5.
2007
5.11.
2007
FFÚ 29.3.
2006
finance doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. vedoucí vědecký pracovník UTIA 25.10.
2006
27.2.
2007
5.11.
2007
FFÚ 29.3.
2006
finance doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc. docentka katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ 28.2.
2007
29.5.
2007
5.11.
2007
NHF 25.9.
2006
hospodářská politika doc. Ing. Karel Dyba, CSc. docent katedry hospodářské politiky NF 11.12.
2006
27.2.
2007
5.11.
2007

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2006

Fak. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru Jmenov.
platí od
FMV politologie doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. docent Filozofické fakulty UK v Praze 2.5.
2006
FMV politologie doc. PhDr. Lubomír Brokl vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR 6.11.
2006
FPH podniková ekonomika a management doc. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. docentka katedry personalistiky FPH 6.11.
2006

Profesoři jmenovaní na VŠE v roce 2005

Zaháj. Obor Uchazeč Údaje o pracov. poměru VR
fakulty
VR
VŠE
Jmenov.
platí od
13.3.
2003
ekonometrie a operační výzkum doc. RNDr. Rudolf Zimka, CSc. docent KHI EF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici 4.12.
2003
12.10.
2004
1.5.
2005
13.3.
2003
statistika doc. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. docent katedry matematiky FIS 6.5.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
26.1.
2004
mezinárodní obchod doc. Ing. Ladislav Jakl, CSc. docent katedry podnikového a evropského práva FMV 23.6.
2004
12.10.
2004
1.5.
2005
29.4.
2004
mezinárodní obchod doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. docentka katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací FMV 6.10.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
5.5.
2004
finance doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. docent katedry veřejných financí FFÚ 6.10.
2004
4.2.
2005
1.5.
2005
9.10.
2003
informatika doc. Ing. Petr Berka, CSc. docent LISP FIS VŠE 21.4.
2005
24.6.
2005
1.11.
2005
4.5.
2004
politologie doc. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. docentka katedry politológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 15.12.
2004
24.6.
2005
1.11.
2005
5.5.
2004
účetnictví a finanční řízení doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. docent katedry finančního účetnictví FFÚ 4.5.
2005
24.6.
2005
1.11.
2005
14.9.
2004
světová ekonomika doc. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc. docent katedry světové ekonomiky FMV 15.12.
2004
24.6.
2005
1.11.
2005