Zásady studentské grantové soutěže (platné pro projekty zahájené od r. 2015)

Hodnocení výsledků řešení projektů IGS v r. 2014

Projekty IGS financované od r. 2015


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague