Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram Interní grantové soutěže 2014

Související stránky

Vyhlášení Interní grantové soutěže

1. 11. 2013

Uzávěrka pro podání přihlášek nových projektů a žádostí o pokračování víceletých projektů
Poznámka: Uzávěrka pro podání - do 12. hod stanoveného termínu

19. 12. 2013

Oficiální informace o výši prostředků na fakulty

do 30. 1. 2014

(změna termínu vyhrazena)

Oznámení jmen externích oponentů (mimo VŠE) na OVV

do 10. 1. 2014

Vložení posudků oponentů do informačního systému

do 27. 1. 2014

Uzávěrka pro vložení závěrečných zpráv ukončených projektů do ISIS
Poznámka: Uzávěrka pro vložení - do 12. hod stanoveného termínu.

do 31. 1. roku následujícího po posledním roce řešení

Výběr fakultních projektů, hodnocení závěrečných zpráv fakultních projektů (zasedání GRF)

do 12. 2. 2014

Zasedání GK – výběr mezifakultních projektů, potvrzení výběru fakultních projektů, hodnocení závěrečných zpráv mezifakultních projektů

do 19. 2. 2014

Případné úpravy rozpočtu (řešitel + administrátor)

do 26. 2. 2014

Vyhlášení výsledků IGS Podepsání nových smluv a dodatků ke smlouvám (zajišťuje OVV)

do 1. 3. 2014

Začátek řešení nových projektů

1. 3. 2014

Vysvětlivky:

  • GRF – Grantová rady fakulty
  • OVV – Oddělení vědy a výzkumu
  • GK – Grantová komise VŠE
  • IGS – Interní grantová soutěž