Hledat
Pokročilé hledání
Grantové rady fakult

Fakulta Členové GRF Funkce Pracoviště
FFÚ doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. předseda FFÚ
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. místopředseda FFÚ
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. člen FFÚ
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. člen FFÚ
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. člen FFÚ
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. člen FFÚ
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. člen FFÚ
Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. člen FFÚ
Ing. Zdeněk Hrdlička člen MF ČR
Ing. Otakar Hora, CSc. člen KPMG Česká republika, s.r.o.
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. člen ČVUT
Bc. Andrea Jarkovská administrátor FFÚ
FMV doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. předsedkyně FMV
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. místopředsedkyně FMV
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. člen FMV
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. člen FMV
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. člen FMV
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. člen FMV
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. člen FMV
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. člen FF Univerzita Karlova v Praze
doc. Ing. Čestmír Konečný, CSc. člen důchodce, bývalý pracovník Ústavu mezinárodních vztahů VŠE
doc. Ing. Marie Konečná, CSc. člen KPMG Ceska republika, s. r. o.
Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. administrátor FMV
FPH doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. předseda FPH
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. místopředseda FPH
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. člen FPH
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. člen FPH
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. člen FPH
Ing. Ladislav Možný, MBA člen AXA, s.r.o., Director of Strategy CZ/SK
Ivana Vostřelová administrátor FPH
FIS prof. Ing. Petr Doucek, CSc. předseda FIS
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. místopředsedkyně FIS
doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. člen FIS
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA člen FIS
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. člen FIS
doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. člen FIS
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. člen FIS
RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. člen FIS
Ing. Ondřej Zamazal. Ph.D. člen FIS
doc. RNDr. Helena Brožová, CSc. člen PEF ČZU
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. člen EF TUL
doc. Ing. Karel Richta, CSc. člen MFF UK
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. člen FEL ČVUT
Ing. Adam Borovička, Ph.D. administrátor FIS
NF doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. předseda NF
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. místopředseda NF
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. člen NF
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. člen NF
doc. Mgr. PhDr. Drs. Silvester van Koten, M.A., Ph.D. člen NF
Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. člen NF
Ing. Michal Mirvald, Ph.D. člen NF
JUDr. Jan Vondráček člen NF
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. člen IES, FSV UK
Ing. Pavel Makovec člen Arca Capital CEE
Jitka Martínková administrátor NF
FM doc.Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. předseda FM
doc.RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. místopředseda FM
prof. Radim Jiroušek, DrSc. člen FM
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. člen PF Jihočeská univerzita
Ing. Ondřej Částek, Ph.D. člen ESF MU Brno
Mgr. Irena Míkova administrátor FM