Interní grantová soutěž

Pravidla (MŠMT) pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Karta projektu IGS (formát doc)

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Archiv


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague