24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Interní grantová soutěž

Pravidla (MŠMT) pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Karta projektu IGS (formát doc)

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Archiv