24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
GA ČR – seminář k vyhlášovaným veřejným soutěžím v roce 2017

Související stránky

24.1.2017 9.3.2017

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2017 a s počátkem řešení v roce 2018 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 2. 3. 2017 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

V Plzni se seminář uskuteční 6. 3. 2017 od 14:00 hodin v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň.

V Brně se seminář uskuteční 9. 3. 2017 od 13:00 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno.

Vzhledem k omezené kapacitě sálů je třeba se předem na semináře registrovat.