ESOP 2019 – seminární práce – vyhodnocení

Fakulta financí a účetnictví

Autor: Joseph Jack

Název práce: U.S. Student Debt. How Financial Pressures Have Affected the Next Generation

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Petr Mazouch, Ph.D.

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Bc. Andrýsová Kristýna

Název práce: Rizika rostoucího využití umělé inteligence pro trh práce a vnímání těchto rizik studenty VŠ – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

 

Autor: Bc. Nezhybová Alexandra

Název práce: Infrastrukturní projekty a koncept Smart cities v Kolumbii
Vedoucí práce: Ing. Tereza De Castro, Ph.D.

 

Autor: Ing. Kulichová Vendula, Bc. Toběrná Karolína

Název práce: ŠKODA HANDY: Goodvertising campaign on the border between ATL, PR, digital AND CSRons

edoucí práce:    Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

 

Autor: Bc. Drozdová Natália, Bc. Zvarková Petra, Bc. Vodilová Veronika

Název práce: Viral campaign for ŠKODA AUTO

Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

 

Fakulta podnikohospodářská

Autor: Bc. Schubertová Sabina, Bc. Špliňo Patrik, Bc. Smejkal Štěpán, Bc. Průchová Michaela

Název práce: Analýza úspěšnosti crowdfundingových kampaní se zaměřením na kvalitu videí – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kotnová Kristýna, Bc. Skopalíková Anna, Šleglová Judita, Vaněčková Martina

Název práce: Životopisy nekorespondují s LinkedIn aneb o co více jde, o to více se lže

Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Ngouyamsa Mfondoum Roland Bruno, M. Sc.

Název práce: A quantitative analysis of the impact of ageing population phenomenon on Austrian Government social benefits expenditure between 2006 and 2016. – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.