ESOP 2019 – bakalářské práce – vyhodnocení

Fakulta financí a účetnictví

Autor: Bc. Zuklínová Alžběta

Název práce: Dopad prijetí IFRS 9 na stredoevropské banky – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Jan Novotný

 

Autor: Bc. Jindřich Martin

Název práce: Global Remittances and Their Impact on Economic Growth

Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kudějová Sára

Název práce: Národní účetní rada a její interpretace

Vedoucí práce: Ing. Jan Molín, Ph.D.

 

Autor: Bc. Mastná Jana

Název práce: Hodnocení podniku Henkel AG & Co. KGaA z pohledu finančního zdraví a účetnictví udržitelného rozvoje

Vedoucí práce: Ing. Veronika Staňková

 

Autor: Bc. Rozbeiko Ruslan

Název práce: Statistical arbitrage in cryptocurrency market      

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

 

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Bc. Králová Anna

Název práce: Ochrana osobních údajů  – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

 

Autor: Bc. Csajková Lucia

Název práce: Environmentálna politika USA: prípadová štúdia

Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.

 

Autor:  Fimushkina Mariia

Název práce: Historický a strategický význam města Sevastopol

Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

 

Autor: Bc. Haňka Daniel

Název práce: Aktuální rizika importu zemního plynu do EU a možná řešení

Vedoucí práce: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.

 

 

Fakulta podnikohospodářská

Autor: Bc. Kadlecová Anna

Název práce: Obnova a možnosti využití židovského kulturního dědictví na Tachovsku – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

 

Autor: Bc. Novák Michael

Název práce: Rozdíly ve zpětné vazbě a učení mezi svobodnými a tradičními firmami v ČR

Vedoucí práce: Ing. Marek Vich, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Bc. Tomka Zdeněk

Název práce: Aplikace pro sběr podnětů od obyvatel města Letohrad  – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.

 

Autor: Bc. Běloch Tomáš

Název práce: Dekompozice délky života na příkladu České republiky a severských zemí

Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

 

 

Autor: Bc. Horák Tomáš

Název práce: Využití regresních modelů pro hodnocení kvality střely v ledním hokeji

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

 

Autor: Bc. Klubal Ondřej

Název práce: Stárnutí populace pohledem bytové politiky

Vedoucí práce: Ing. Martina Šimková, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kolář Bořivoj

Název práce: Porovnání predikcí jednopopulačních a vícepopulačních modelů úmrtnosti

Vedoucí práce: Ing. Václav Sládek

 

Autor: Bc. Kratochvíl Aleš

Název práce: Internet věcí a jeho využití a implementace v osobních automobilech

Vedoucí práce: Ing. Ladislav Luc

 

Autor: Bc. Sharapova Diana

Název práce: Trendy v oblasti Big Data

Vedoucí práce: Ing. et Ing. Soňa Karkošková, Ph.D.

 

Autor: Bc. Šilhart Marek

Název práce: Monetary Policy Analysis and Forward-Looking Taylor Rule                                             

Vedoucí práce: Ing. Andrea Čížků, Ph.D.

 

 

Autor: Bc. Vokálová Petra

Název práce: Nejvýznamnější korpusy v českém a anglickém jazyce pro zpracovávání přirozeného jazyka

Vedoucí práce: Ing. et Ing. Soňa Karkošková, Ph.D.

 

 

Národohospodářská fakulta

Autor: Bc. Lacina Jiří

Název práce: Faktory neoptimality trhů práce zemí jižního křídla EMU v období 2002-2017 – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Milan Bednář

 

Autor: Bc. Bílá Romana

Název práce: Příprava klientů dětských domovů v Pardubickém kraji na následný ekonomicky aktivní život v letech 2015 až 2019
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Barák

 

Autor: Bc. Černý Marek

Název práce Vývoj islandského bankovního sektoru v období 1991–2018 a jeho vliv na hospodářskou krizi v roce 2008

Vedoucí práce: Ing. Zdeňka Johnson, Ph.D.

 

Autor: Bc. Kavřík Dominik

Název práce: Je inflace v České republice stacionární?

Vedoucí práce: Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

 

 

Autor: Bc. Lekešová Kristýna

Název práce: Analýza vybraných projektů podporovaných v rámci prioritních zemí české transformační politiky v letech 2012 – 2018
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

 

Autor: Bc. Vimmerová Kristýna

Název práce: Porovnání vývoje penzijních systémů v Norsku, Polsku a České republice do roku 2018

Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Zeman, CSc.

 

 

Fakulta managementu

Autor: Bc. Petrová Tereza

Název práce: Vnímání negativních emocionálních apelů v reklamě – nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Daria Gunina

 

Autor: Bc. Liptáková Lucie

Název práce: Genderové rozdíly v neverbální komunikaci influencerů
Vedoucí práce: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

 

Autor: Bc. Štiková Eliška

Název práce: Analýza erotických apelů v audiovizuální reklamě
Vedoucí práce: Ing. Daria Gunina

 

Autor: Bc. Zumrová Kristýna     

Název práce: Analýza sledování televize a TV reklamy dětmi předškolního věku

Vedoucí práce: Ing. Daria Gunina