Volná místa doktorandů pro ak. rok 2019/2020

Vysoká škola ekonomická v Praze vypisuje pro akademický rok 2019/2020 místa doktorandů pro doktorské studijní programy/obory:

 

na Fakultě financí a účetnictví:

Studijní program:

prezenční forma: kombinovaná forma:
– Finance 20 míst 10 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku 20 míst 10 míst

 

na Fakultě mezinárodních vztahů:

Studijní obor/program:

– Mezinárodní ekonomické vztahy 9 míst 12 míst
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 5 místa 5 místa
– Mezinárodní politické vztahy 5 míst 2 místa
– Politologie 3 místa 3 místa

 

na Fakultě podnikohospodářské:

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

– Podniková ekonomika a management 20 míst 7 míst

 

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

– Ekonomie 2 místa 2 místa

 

na Fakultě informatiky a statistiky:

Studijní programy:

– Aplikovaná informatika 12 míst 4 místa
– Ekonometrie a operační výzkum 5 míst 5 míst
– Statistika 14 míst 6 míst

 

na Národohospodářské fakultě:

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:

– Ekonomická teorie
– Hospodářská politika 15-20 míst pro všechny tři obory dohromady
– Hospodářské a politické dějiny 20. století

 

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

– Management 7 míst 3 místa

 

Všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium příslušných fakult VŠE a na webových stránkách školy.

 

 

Do 15. května 2019 je nutné podat Elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na danou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1.1999.

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2019. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 10. září 2019 (neplatí pro FPH).

 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Zukalová – mail: sabina.zukalova@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317, v budově IB, Oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Tato informace byla zveřejněna dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ve veřejné části webových stránek školy dne 6. listopadu 2018.

Text byl upraven dne 21. března 2019, kdy byly obory na FIS nahrazeny programy se stejnými názvy.