Volná místa doktorandů pro ak. rok 2020/2021

Vysoká škola ekonomická v Praze vypisuje pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro doktorské studijní programy:

 

na Fakultě financí a účetnictví:

Studijní program:

prezenční forma: kombinovaná forma:
– Finance* 30 míst 10 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku* 30 míst 10 míst

 

na Fakultě mezinárodních vztahů:

Studijní program:

– Mezinárodní ekonomické vztahy* 7 míst 12 míst
– Mezinárodní studia a diplomacie* 5 míst 2 místa
– Politologie*1 3 místa 3 místa
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 3 místa 3 místa

1 Studijní program Politologie se nebude v ak. roce 2020/2021 z kapacitních důvodů otevírat.

 

na Fakultě podnikohospodářské:

Management a manažerská ekonomie* 17 míst 4 místa

 

na Fakultě informatiky a statistiky:

Studijní programy:

– Aplikovaná informatika* 12 míst 4 místa
– Ekonometrie a operační výzkum* 5 míst 5 míst
– Statistika* 14 míst 6 míst

 

na Národohospodářské fakultě:

Studijní programy:

– Ekonomická teorie* 15-20 míst pro všechny programy dohromady
– Hospodářská politika
– Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
– Regionální rozvoj

 

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program:

– Management* 5 míst 2 místa

 

Programy označené hvězdičkou jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium příslušných fakult VŠE a na webových stránkách školy.

 

Do 29. května 2020 je nutné podat Elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na danou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1.1999.

Přijímací zkoušky se konají 18. června 2020. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 10. září 2020 (neplatí pro FPH).

 

Program Obchodní a mezinárodní hospodářské právo přijímá přihlášky do 17. 7. 2020.

Programy Fakulty informatiky a statistiky přijímají přihlášky na 2. kolo přijímacího řízení od 1. 7. do 31. 8. 2020 do 12 hodin.

Přijímací zkouška se v obou případech koná 10. září 2020.

 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Zukalová – mail: sabina.zukalova@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317, v budově IB, Oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Tato informace byla zveřejněna dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ve veřejné části webových stránek školy dne 5. listopadu 2019.

 

Upraveno dne 8. 11. 2019 – přidán studijní program FPH.
Upraveno dne 25. 11. 2019 – upraven název studijního programu.
Upraveno dne 14. 1. 2020 – vymazána poznámka o předpokládaném datu akreditace z důvodu udělení akreditace
Upraveno dne 4. 3. 2020 – změny ohledně programu Politologie
Upraveno dne 2. 7. 2020 – zaneseny změny ohledně dodatečných a druhých kol přijímacího řízení