Volná místa doktorandů pro ak. rok 2018/2019

Vysoká škola ekonomická v Praze vypisuje pro akademický rok 2018/2019 místa doktorandů pro doktorské studijní programy v následujících oborech:

 

na Fakultě financí a účetnictví:

Studijní program: Finance a účetnictví ve studijních oborech:

obor: prezenční forma: kombinovaná forma:
– Finance 20 míst 10 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku 15 míst 10 míst

 

na Fakultě mezinárodních vztahů:

Studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy ve studijních oborech:

– Mezinárodní ekonomické vztahy 9 míst 9 míst
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 4 místa 4 místa
– Mezinárodní politické vztahy 5 míst 2 místa

 

Studijní program: Politologie ve studijním oboru:

– Politologie 3 místa 2 místa

 

na Fakultě podnikohospodářské:

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

– Podniková ekonomika a management 19 míst 10 míst

 

Studijní program: Ekonomické teorie ve studijním oboru:

– Ekonomie 2 místa 2 místa

 

na Fakultě informatiky a statistiky:

Studijní program: Aplikovaná informatika ve studijním oboru:

– Aplikovaná informatika 12 míst 4 místa

 

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice ve studijních oborech:

– Ekonometrie a operační výzkum 5 míst 5 míst
– Statistika 14 míst 6 míst

 

na Národohospodářské fakultě:

Studijní program: Ekonomie a hospodářská správa ve studijních oborech:

– Ekonomická teorie
– Hospodářská politika 15-20 míst pro všechny tři obory dohromady
– Hospodářské a politické dějiny 20. století

 

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program: Ekonomika a management ve studijním oboru:

– Management 7 míst 3 místa

 

Všechny obory jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium příslušných fakult VŠE a na webových stránkách školy.

 

 

Do 15. května 2018 je nutné podat Elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na danou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1.1999.

Přijímací zkoušky se konají 21. června 2018. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 13. září 2018 (neplatí pro FPH).

 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Zukalová – mail: sabina.zukalova@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317, v budově IB, Oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Tato informace byla zveřejněna dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ve veřejné části webových stránek školy dne 16. října 2017.