TA ČR vyhlásil veřejnou soutěž ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.

Soutěžní lhůta začíná dnem 19. září 2019 a končí dnem 31. října 2019.

Termín pro odevzdání návrhů do soutěže na OVV je 21. října 2019 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz, IB317)

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Shrnutí semináře, který proběhl v Praze, je zde – Prezentace_ETA.