TA ČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. října 2019 a končí dnem 19. prosince 2019.

Termín pro odevzdání návrhů do soutěže na OVV je 11. prosince 2019 (Ing. Ivana Hronová, IB317, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz)

V Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.