TA ČR – vyhlášení 1. veřejné soutěže DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Termín pro odevdzání návrhů do soutěže na OVV je 6. srpna 2019 (Ing. Ivana Hronová, IB 317, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz)

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.