TA ČR – 2. veřejná soutěž Doprava 2020+

Technologická agentura ČR  společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

Návrhy na OVV lze odevzdat do 3. června 2020 (Ing. Ivana Hronová, IB 317, ivana.hronova@vse.cz, 224 095 775)

Z webináře k 2. veřejné soutěži Programu DOPRAVA 2020+ je dostupná prezentace a videozáznam.