Česko-bavorské akademické projekty ve vědě a výzkumu – mimořádné grantové výzvy

Česko-bavorská vysokoškolská agentura rozhodla vzhledem k aktuální situaci o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize.

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Prostředky jsou určeny pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce

Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Další informace viz www.btha.cz v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 13. 7. 2020. (ivana.hronova@vse.cz, l. 5775)

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.