Termíny

12.2.2016 - 30.4.2018 - Management International Conference (MIC) 2016

Hledat
Pokročilé hledání
Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR

Související stránky

8.11.2016 31.12.2016

Technologická agentura ČR informuje o vydání nové směrnice SME-32 Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR. Účelem směrnice je, v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, stanovit pravidla pro schvalování výsledku druhu N (certifikovaná metodika) jakožto výsledků programů administrovaných TA ČR, zejména programů BETA a OMEGA.

Směrnice upravuje proces od podání žádosti o vydání osvědčení o schválení certifikované metodiky po vydání Osvědčení a odeslání informace o výsledku schvalovacího procesu.