Termíny

12.2.2016 - 30.4.2018 - Management International Conference (MIC) 2016

Hledat
Pokročilé hledání
Zveřejňování údajů o habilitačním řízení na VŠE v r. 2018

Fakulta Zahájení Obor Uchazeč Údaje o pracovním poměru VR fakulty Jmenování           s platností od
financí a účetnictví 02.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jana Skálová, Ph.D. odborná asistentka katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
financí a účetnictví 11.11.2011 účetnictví a finanční řízení Ing. Jiří Pelák, Ph.D. odborný asistent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
informatiky a statistiky 26.04.2016 ekonometrie a operační výzkum Ing. Jan Zouhar, Ph.D. odborný asistent katedry ekonometrie FIS
mezinárodních vztahů 24.10.2016 mezinárodní politické vztahy Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. NF VŠE, Rektorát VŠE, FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatiky a statistiky 11.11.2016 ekonometrie a operační výzkum Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD. odborný asistent Katedry kvantitatívnych metód a informačných sytémov EF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
podnikohospodářská 09.05.2017 podniková ekonomika a management Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. odborná asistentka, katedra managementu, Vysoká škola ekonomie a managementu, prorektorka pro studium
mezinárodních vztahů 07.06.2017 obchodní právo Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D odborný asistent OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, prorektor pro studijní a sociální záležitosti
mezinárodních vztahů 05.09.2017 obchodní právo JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, advokát v Clifford Chance LLP v Praze
národohospodářská 26.09.2017 ekonomie Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. odborná asistentka katedry ekonomie NF VŠE, odborná asistentka KNH PF UK v Praze
managementu 05.10.2017 managemet Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. odborná asistentka KAE FF UP v Olomouci
podnikohospodářská 03.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. odborný asistent katedry strategie FPH VŠE
podnikohospodářská 10.10.2017 podniková ekonomika a management Ing. Petr Houdek, Ph.D. odborný asistent katedry managementu FPH VŠE, odborný asistent KEM FSE UJEP
mezinárodních vztahů 17.10.2017 politologie Dr.phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. odborný asistent KPF FF UJEP
mezinárodních vztahů 01.11.2017 obchodní právo JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D. odborná asistentka KPEP FMV VŠE
mezinárodních vztahů 01.11.2017 mezinárodní ekonomické vztahy Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. odborná asistentka KPO FMV VŠE