Termíny

12.2.2016 - 30.4.2018 - Management International Conference (MIC) 2016

Hledat
Pokročilé hledání
Seznam čestných doktorátů udělených VŠE od r. 1991

Akademický titul "čestný doktor ekonomie" ("doctor oeconomiae honoris causa") je udělován zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Titul uděluje rektor na návrh Vědecké rady VŠE.

Rok udělení Jméno Charakteristika
1991 HERMANN SCHNABEL významný německý podnikatel a veřejný činitel
1992 TOMÁŠ BAŤA významný kanadský průmyslník; za přínos k rozvoji managementu
1992 Dr. rer. pol. CARL H. HAHN významný německý průmyslník a veřejný činitel; za přínos k rozvoji moderního průmyslového managementu a evropského automobilového průmyslu
1993 prof. Dkfm. Dr. ERNEST KULHAVY významný rakouský vědec a pedagog, rektor University Johana Keplera v Linzi
1993 prof. RICHARD N. ROSETT PhD. významný americký vědec; za přínos k rozvoji vědy, výchovy a moderního managementu
1994 prof.Dr. habil. ZDISLAV HENRYK HELLWIG významný polský ekonom a statistik; za rozvoj v oblasti ekonomických věd
1994 prof. GEORGE J. KLIR významný americký světově uznávaný odborník v oblasti systémových věd
1994 doc. Ing. VÁCLAV KLAUS, CSc. významný ekonom a politik, předseda vlády České republiky; za přínos k rozvoji ekonomické teorie a významný podíl na koncepci a realizaci ekonomické reformy
1995 prof. GARY STANLEY BECKER nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1992; za významný přínos k ekonomické teorii a rozvoji liberálního ekonomického myšlení
1995 prof. Dr. DOUGLASS NORTH nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1993; za zásadní přínos k rozvoji ekonomické teorie
1996 prof. JOHN J. DONOVAN významný světově uznávaný odborník v oblasti informatiky a statistiky
1996 prof. Dr. JOSEF THESING významný odborník v oblasti politických a sociálních věd
1997 prof. MILTON FRIEDMAN nositel Nobelovy ceny za ekonomii, ovlivnil akademické ekonomické myšlení, hospodářskou politiku i veřejné postoje k liberalismu
1997 prof. dr. PETER F. DRUCKER významná a světově uznávaná osobnost v oblasti managementu, politologie a sociologie, zakladatel moderního managementu
2001 prof. Robert A. MUNDELL za významný přínos k rozvoji teorie mezinárodní monetární ekonomie a makroekonomické politiky
2002 GÜNTER VERHEUGEN komisař EU; za významné zásluhy o začlenění České republiky do celoevropské spolupráce, zejména v ekonomické oblasti
2004 prof. PETER CHECKLAND ocenění celoživotní vědecké práce a jejích výsledků, které jsou spojovány především s tzv. metodologií měkkých systému
2006 Ing. PAVEL KAFKA generální ředitel Siemens s.r.o., za významný praktický přínos pro rozvoj managementu
2006 WINFRIED VAHLAND prezident, generální ředitel a předseda řídicího výboru Volkwagen Group China, za významný praktický přínos pro rozvoj managementu
2008 William A. NISKANEN profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a Los Angeles, ředitel Cato Institute, Washington DC; za přínos k rozvoji ekonomické teorie
2009 Arthur DEMPSTER profesor v oblasti teoretické statistiky na univerzitě v Harvardu
2009 Glenn SHAFER profesor na Rutgers Business School; za Demspter-Shaferovu teorii evidence a její aplikaci v oblasti financí, managementu a auditingu
2011 Bernd HALLIER výkonný ředitel EuroHandelsInstitutu v Kolíně nad Rýnem. Ocenění celoživotní práce spojené s aplikovaným výzkumem propojeným s rozvojem podnikání v retailingu
2015  Richard H. THALER profesor na University of Chicago, mezinárodně uznávaný vědec v oblasti alternativního ekonomického proudu behaviorální ekonomie; za moderní multidisciplinární přístup k řešení reálných problémů mezilidských interakcí a analýzy chování lidí. Nosetel Nobelovy ceny za ekonomii. Cena byla udělena v r. 2017  za rozvoj behaviorální ekonomie
2016 Mohammad Hashem PESARAN přední světový odborník v oblasti aplikované ekonometrie, kvantitativní analýzy finančních trhů, makroekonometrického modelování, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat
2016 Geert HOFSTEDE přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu
2016 Henry MINTZBERG přední myslitel na poli managementu; za inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, a alternativní přístup ke vzdělávání a rozvoji manažerů