Termíny

12.2.2016 - 30.4.2018 - Management International Conference (MIC) 2016

Hledat
Pokročilé hledání
Interní grantová soutěž

Pravidla (MŠMT) pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Archiv