Termíny

12.2.2016 - 30.4.2018 - Management International Conference (MIC) 2016

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídky pro vědecké pracovníky

TitulekPublikováno
TA ČR - vyhlášena 1. veřejná soutěž THÉTA 02.11.2017
Výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III 12.09.2017
TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ÉTA 21.07.2017
Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 03.07.2017
TA ČR hledá nové oponenty a nové členy předsednictva 11.05.2017
TA ČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž EPSILON 06.04.2017
Avízo výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 03.04.2017
TA ČR vyhlásil 1. veřejnou soutěž aplikovaného výzkumu ZÉTA 29.03.2017
GA ČR - Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů 23.03.2017
GA ČR vyhlásil veřejnou soutěž pro STANDARDNÍ, MEZINÁRODNÍ a JUNIORSKÉ projekty 22.02.2017
GA ČR - seminář k vyhlášovaným veřejným soutěžím v roce 2017 24.01.2017
Schvalování certifikovaných metodik v působnosti TA ČR 08.11.2016
Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR 03.10.2016
TA ČR vyhlásila 1. VEŘEJNOU ZAKÁZKU v novém programu BETA2 03.10.2016
GA ČR - Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ 06.09.2016
Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu 19.01.2016
TA ČR - vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Delta 15.07.2015
Stipendium v Německu pro mladé začínající vědce 18.03.2015
GA ČR - seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“- 26. 2. 2015 19.02.2015
GA ČR - vyhlášení veřejné soutěže na rok 2016 16.02.2015
1 2 3 4 > >>